Qttb Fushe Kruje

Kreu / Kontakt

Kontakte


Titullari
 • Ilir.Salillari@qttbfushekruje.gov.al
 • DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TOKËS DHE TË UJËRAVE
 • Shpetim.Tafaj@qttbfushekruje.gov.al Drejtor drejtorie
 • DREJTORIA E TEKNOLOGJIVE BUJQESORE :
 • Gramoz.Ramollari@qttbfushekruje.gov.al Drejtor (komanduar) drejtorie
 • DREJTORIA E TEKNOLOGJIVE BLEKTORIALE
 • Flutura.Sala@qttfushekruje.gov.al Drejtor drejtorie
 • SEKTORI I LABORATORIT:
 • Dhurata.Lushi@qttbfushekruje.gov.al Përgjegjës Sektori
 • SEKTORI I MENAXHIMIT TE INTEGRUAR TE FERMAVE:
 • Yllka.Bami@qttbfushekruje.gov.al Përgjegjës (komanduar) sektori
 • SEKTORI I BAZES EKSPERIMENTALE PRODHUESE FERMAVE
 • Pellumb.Rroshi@qttbfushekruje.gov.al Përgjegjës sektori
 • SEKTORI I FINANCËS DHE SHËBIMIT MBËSHTETËS
 • Shpresa.Demirxhiu@qttbfushekruje.gov.al Përgjegjës sektori
 • Shahe.Dyrmishi@qttbfushekruje.gov.al Sekretare
 • Shkruani Mesazhin Tuaj